Egenkontroller

 Nya upplagor 2015, hänvisar till Boverkets Byggregler BBR20.

/egenkontroll-nybyggnad.jpg              /egenkontroll-tillbyggnad.jpg

Egenkontroller Nybyggnation          Egenkontroller Tillbyggad/Renovering

Svensk Byggtjänst har gett ut nya upplagor av våra böcker "Egenkontroller med Checklistor"

som förenklar och höjer kvalitén på arbetet med entreprenörers och byggherrars egenkontroll

under byggtiden.

 

Köp egenkontrollerna här!

 

Vid nybyggnad, tillbyggnad och renovering av småhus finns det krav på att utförda arbeten ska

dokumenteras, t.ex. genom egenkontroller, provningar, intyg, etc.

Vi har med åren uppmärksammat att många byggherrar och entreprenörer saknar rutiner för den egna

kvalitetssäkringen. Det här materialet är framtaget för att på ett enkelt sätt hjälpa dessa att möta

samhällets krav på dokumentation.

I böckerna har vi sammanställt de vanligaste kontrollerna som bör utföras vid arbeten med

en- och tvåfamiljshus och dessa riktar sig till såväl egenbyggare som entreprenörer.

Materialet är uppdelat i två böcker med följande kapitelindelning:

 • Organisation
 • Markarbeten och yttre VA
 • Grundläggning
 • Stommontage och tätt hus
 • Invändigt färdigställande
 • Målning
 • Våtrum
 • Ventilation
 • El
 • VVS
 • Rivningsplan

Äldre upplagor:

2013 och 2014 med hänvisningar till Boverkets Byggregler BBR19

/6228010-2.jpg
 

Uppdaterad: 2016-09-01

 Egenkontroller

Köp våra böcker här!  Nya upplagor 2015

    Nyproduktion

Tillbyggnad/Renovering

Länkar

 
 sitac-logo-09.jpeg
 

Kontakt

 
Epost: [javascript protected email address]

Telefon:                                08-410 75 715

 

 
  login