Kontrollansvarig

 

Vi är godkända och certifierade att verka som kontrollansvariga genom SP SITAC.

Som kontrollansvariga är vi med och bistår dig som byggherre från bygglovsansökan fram

till det att byggåtgärden är färdigställd och godkänd av kommunen.

 

                                            

               Förberedande markarbeten                               Förberedande innan gjutning 

                            

                   Stomresning prefabhus                                     Stomresning prefabhus

 

Vi hjälper Er med:

- Kontrollansvarig certifiering enligt Plan- & Bygglagen (PBL 2010:900)                  

- Egenkontroll mallar för byggarbeten.

 

  • Upprätta en objektspecifik kontrollplan

  • Se till att kontrollplanen följs

  • Närvara vid byggsamråd med byggnadsnämnden

  • Närvara vid byggnadsinspektörers byggplatsbesök

  • Närvara vid slutsamråd

  • Utföra dokumenterade byggplatsbesök

  • Granska entreprenörers egenkontroller

  • Avge ett utlåtande som underlag för byggnadsnämndens slutbesked

  • Vi fungerar också som bollplank om och när frågor uppstår under byggtiden

                           

Uppdaterad: 2016-09-01

 Egenkontroller

Köp våra böcker här!  Nya upplagor 2015

    Nyproduktion

Tillbyggnad/Renovering

Länkar

 
 sitac-logo-09.jpeg
 

Kontakt

 
Epost: [javascript protected email address]

Telefon:                                08-410 75 715

 

 
  login